Matematikinlärning med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3, aritmetik 15 hp

Om kursen

Kursen ger kunskaper om begrepp som ingår i grundskolans matematik och förtrogenhet med pedagogiska hjälpmedel för att åskådliggöra matematiska begrepp. Kursen ger även kunskap om barns matematikinlärning.
Kursen tar upp följande moment:
- Barns matematiska tänkande
- Historik om olika talsystem
- Talsystem, positionssystem
- Aritmetik
- Huvudräkning och algoritmräkning
- Laborativt material
- Problemlösningsstrategier

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Utbildningsvetenskaplig kärna 30 hp och Svenska 30 hp eller motsvarande

Urval

Högskolepoäng

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan

Det finns inga ansökningstillfällen

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-03-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)