Matematikinlärning med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3, geometri 7.5 hp

Om kursen

Kursen behandlar geometri, statistik och sannolikhetslära och undervisning i dessa ämnen för de lägre åldrarna.
Kursen ger övning i att använda och värdera pedagogiska hjälpmedel, både analoga och digitala, som åskådliggör ämnena ur ett barnperspektiv. Kursen tar även upp språkets betydelse för matematikinlärning.

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Utbildningsvetenskaplig kärna 30 hp och Svenska 30 hp eller motsvarande

Urval

Högskolepoäng

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan

Det finns inga ansökningstillfällen

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-03-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)