Verksamhetsförlagd utbildning i matematik med inriktning mot förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 7.5 hp

Om kursen

Kursen syftar till att ge blivande lärare praxisnära kunskap i matematik genom att

• studenten får genomföra och utvärdera sin egen pedagogiska verksamhet under ledningen av den lokala lärarutbildaren
• studenten under kursen kommer att möta olika undervisningssätt, arbets- och utvärderingsformer
• studenten får göra en fältstudieuppgift i anknytning till sin egen praktik.

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Utbildningsvetenskaplig kärna 30 hp, Svenska 30 hp inklusive VFU 7,5 hp och Matematik 30 hp eller motsvarande

Urval

Högskolepoäng

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan

Det finns inga ansökningstillfällen

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-03-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)