Grundläggande strömningsmekanik 7.5 hp

Om kursen

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
1. Redogöra för grundläggande begrepp inom strömningsmekaniken
2. Utföra mass- och energibalanser över en kontrollvolym
3. Utföra ingenjörsmässiga beräkningar för enkla strömningstekniska problem, till exempel tryckfall i rörledningar
4. Redogöra för grundläggande begrepp angående turbomaskiner

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Matematik D, Fysik B eller Matematik 3c, Fysik 2, (Områdesbehörighet 8/A8). Undantag ges för Kemi A eller Kemi 1.

Urval

Betyg/Högskoleprov: 50/50 %

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan
Hösten 2021
Distans
202145 - 202202
Studietid: Dagtid
Antal platser: 15
Studieort: Gävle
0 träffar
Anmälningskod: HIG-16701
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Halvfart
Hösten 2021
Normal
202145 - 202202
Studietid: Dagtid
Antal platser: 20
Studieort: Gävle
Anmälningskod: HIG-16711
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Halvfart

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-03-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)