Underhållsteknik 7.5 hp

Om kursen

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. tolka och definiera underhållssystem för enklare anläggningar
2. redogöra för vad personsäkerhet, anläggningssäkerhet och miljösäkerhet innebär
3. tillämpa grundläggande samband inom tribologin
4. redogöra för anläggningseffektivitet och underhållskostnader
5. tillämpa rätt metoder för bästa kostnadseffektivitet
6. redogöra för grundläggande underhållsadministration
7. redogöra för varför fel och störningar uppstår
8. redogöra för skillnader mellan avhjälpande och förebyggande underhåll
9. bedöma tillförlitligheten hos produktionsanläggningar.

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Matematik 3c eller Ma D och Fysik 2 eller Fy B (Områdesbehörighet 8) eller motsvarande. Undantag ges för Kemi A.

Urval

Betyg/Högskoleprov: 50/50 %

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan
Våren 2022
Normal
202213 - 202222
Studietid: Dagtid
Antal platser: 70
Studieort: Gävle
Anmälningskod: HIG-26207
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Halvfart

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-03-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)