Hydraulik och pneumatik 7.5 hp

Om kursen

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. rita och tolka grundläggande hydraulik- och pneumatikscheman
2. beräkna och konstruera ett säkert hydrauliksystem med hänsyn till sociala-, ekonomiska- och ekologiska aspekter
3. beräkna tryckförluster i hydraulik- och pneumatiksystem
4. tillämpa grundläggande styrtekniker
5. montera samman olika hydraulikkomponenter.

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Matematik 3c, Fysik 2. (Områdesbehörighet A8). Undantag ges för Kemi 1

Urval

Betyg/Högskoleprov: 50/50 %

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan
Hösten 2021
Normal
202135 - 202144
Studietid: Dagtid
Antal platser: 30
Studieort: Gävle
Anmälningskod: HIG-16204
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Halvfart

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-03-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)