Sök

Materiallära 7.5 hp

Om kursen

Kursen ska ge förståelse för de parametrar som styr ett materials mekaniska egenskaper. I kursen skaffar sig studenten även kunskaper om konstruktionsmaterial.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. redogöra för hur olika typer av konstruktionsmaterial är uppbyggda samt känna igen deras viktigaste egenskaper och användningsområden
2. använda teorier och kunskaper om materiallära för att välja material vid konstruktion av produkter och strukturer
3. förklara innebörden i materialens fysikaliska och mekaniska egenskaper samt redogöra för och utföra materialprovningsmetoder
4. förklara hur metallers mekaniska egenskaper kan påverkas med olika behandlingar och tolka enklare fasdiagram och TTT-diagram (Tid-Temperatur-Transformationsdiagram)
5. redogöra för de teoretiska begreppen och principerna för korrosion samt metoder för att förhindra korrosion
6. söka, utvärdera och tillgodogöra sig relevant litteratur
7. redovisa studieuppgifter skriftligt i form av en vetenskaplig rapport
8. presentera samt diskutera problemställningar och resultat muntligt
9. granska, värdera och diskutera en annan students studieuppgift.

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Maskinteknik grundkurs 7,5 hp eller motsvarande

Urval

Högskolepoäng

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan
Hösten 2021
Normal
202135 - 202144
Studietid: Dagtid
Antal platser: 15
Studieort: Gävle
Anmälningskod: HIG-16205
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Halvfart
Hösten 2022
Normal
202235 - 202244
Ej öppen *
Studietid: Dagtid
Antal platser: 25
Studieort: Gävle
Anmälningskod: HIG-16205
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Halvfart

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-03-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)