Sök

Mekanik för ingenjörer 7.5 hp

Om kursen

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. redogöra för mekanikens grundbegrepp och dess samband i olika mekaniska sammanhang
2. tillämpa matematisk modellering av olika mekaniska system och dess tekniska tillämpningar för att beräkna, analysera och tolka efterfrågade storheter
3. analysera matematiska modeller av olika mekaniska system med hjälp av datorverktyg
4. redogöra för Newtons lagar och därur härledda samband samt tillämpa dessa vid analys av statiska och dynamiska problem
5. självständigt lösa problem med lämpliga metoder och utvärdera resultaten inom givna tidsramar, samt presentera resultaten i en teknisk rapport.

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Maskinteknik grundkurs 7,5 hp, Envariabelanalys 7,5 hp och Linjär algebra 7,5 hp eller motsvarande

Urval

Högskolepoäng

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan
Hösten 2021
Normal
202135 - 202144
Studietid: Dagtid
Antal platser: 15
Studieort: Gävle
Anmälningskod: HIG-16202
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Halvfart
Hösten 2022
Normal
202235 - 202244
Ej öppen *
Studietid: Dagtid
Antal platser: 25
Studieort: Gävle
Anmälningskod: HIG-16207
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Halvfart

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-03-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)