Sök

Projektkurs i maskinteknik 15 hp

Om kursen

Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper och färdigheter inom maskinteknik samt för att förbereda studenten inför kommande studier och ingenjörsarbeten.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. tillämpa i utbildningen tidigare tillgodogjorda kunskaper för att utföra ett projektarbete inom en given tidsram och diskutera lösningsförslag med en uppdragsgivare
2. söka information i datablad, manualer, vetenskapliga artiklar och övrig litteratur för att lösa en uppgift inom givna ramar och fortlöpande utveckla sin kompetens
3. med helhetssyn självständigt och kreativt identifiera, formulera och hantera konkreta industrirelaterade maskintekniska problem samt skapa matematiska modeller med lämpligt gjorda idealiseringar
4. analysera matematiska modeller samt tolka och värdera resultaten
5. skriftligt och muntligt redovisa sitt arbete inför en grupp med begränsade kunskaper inom området och visa förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning
6. redogöra för ekonomiska, miljö- och kvalitetsmässiga aspekter vid val av komponenter och metoder samt arbetsmiljöaspekter vid val av produktionstyp
7. visa förmåga att kunna granska, tolka och utvärdera en annan projektrapport med hänsyn till samhälleliga, tekniska begränsningar och etiska aspekter.

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Produktutveckling 7,5 hp, Konstruktion och simulering med finita elementmetoden 7,5 hp och Maskinelement 7,5 hp eller motsvarande

Urval

Högskolepoäng

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan
Hösten 2021
Normal
202145 - 202202
Studietid: Dagtid
Antal platser: 15
Studieort: Gävle
Anmälningskod: HIG-16210
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Helfart
Hösten 2022
Normal
202245 - 202302
Ej öppen *
Studietid: Dagtid
Antal platser: 15
Studieort: Gävle
Anmälningskod: HIG-16202
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Helfart

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-03-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)