Sök

Konstruktion och simulering med finita elementmetoden 7.5 hp

Om kursen

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. tillämpa och redogöra för grundläggande kunskaper om teorier och metoder som berör finita elementmetoden
2.utföra beräkningar inom givna ramar med FEM-program på ett kritiskt och systematiskt sätt
3. redogöra för randvillkor och dess praktiska tillämpningar i beräkningsmodeller
4. värdera giltigheten hos uppställda modeller och på ett ingenjörsmässigt sätt kritiskt granska dess resultat i förhållande till uppställda krav
5. hantera Mohrs spänningscirkel, huvudspänningar och effektivspänningar för att dimensionera konstruktioner vid fleraxliga belastningar
6. omforma befintliga CAD-modeller till idealiserade beräkningsmodeller.

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Hållfasthetslära för ingenjörer 7,5 hp eller motsvarande

Urval

Högskolepoäng

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan
Våren 2022
Normal
202213 - 202222
Studietid: Dagtid
Antal platser: 15
Studieort: Gävle
Anmälningskod: HIG-26204
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Halvfart

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-03-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)