Examensarbete för grundlärare i fritidshem: pedagogik 15 hp

Om kursen

Kursen är ett avslutande examensarbete där den studerande självständigt genomför ett längre vetenskapligt arbete. I kursens ingår opponentskap och respondentskap.

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

120 hp inom grundlärarprogrammet med inriktning mot fritidshem, varav 30 hp ska vara VFU och 30 hp ämnesinriktning.

Urval

Högskolepoäng

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan

Det finns inga ansökningstillfällen

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-03-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)