Samhällsorientering för grundlärare i förskoleklass och årskurs 1-3 15 hp

Om kursen

Ämnesstudier med didaktisk inriktning i geografi, historia, religion och samhällskunskap med koncentration på det ämnesspecifika innehållet för förskoleklass och årskurs 1-3.
Samhällsorienterings ämnesinnehåll behandlas i relation till den värdegrund som präglar styrdokumenten samtidigt som frågan varför undervisningen ska ha detta innehåll behandlas. I kursen visas också, genom valda undervisningsexempel, hur ämnesinnehåll kan organiseras och bearbetas genom didaktiska överväganden i förhållande till elevers behov och utvecklingsnivå.
Olika informationskällor som kritiskt granskas och värderas används i kursen.

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Godkända resultat med minst 105 hp i programmets fyra första terminer.

Urval

Högskolepoäng

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan

Det finns inga ansökningstillfällen

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-03-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)