Texthantering för skolans yngre åldrar 7,5hp 7.5 hp

Om kursen

I kursen studeras textundervisningen i skolans årskurs F-3 med tonvikt på träning av elevers kritiska läs-, skriv- och samtalsförmågor där genrer, genus, multimodalitet och intertextualitet är exempel på granskningsperspektiv. Den elev- och läsarorienterande pedagogiken undersöks i förhållande till olika slags texter i och utanför skolan. Dessutom studeras förhållandet mellan elevers olika textvärldar, hemma och i skolan.

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Utbildningsvetenskaplig kärna 30 hp Svenska för grundlärare 30 hp Matematik 15 hp

Urval

Högskolepoäng

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan

Det finns inga ansökningstillfällen

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-03-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)