Förskoleklassens och skolans organisatoriska och historiska bakgrund 7.5 hp

Om kursen

Kursen behandlar utbildningsväsendets organisation och historiska bakgrund samt de traditioner som ligger till grund för studiet av utbildning. I kursen introduceras ett läroplansteoretiskt perspektiv. Kursen syftar till att utifrån aktuell forskning sätta in utbildning och lärande i ett historiskt och nutida perspektiv och genom detta synliggöra lärarens historiska och nutida samhällsuppdrag. Vidare avser kursen att ge insikter i sociala, könsmässiga och etniska skillnaders betydelse för utbildning. I samarbete med bibliotek och läranderesurser vid Högskolan i Gävle sker en föreläsning och workshop kring informationssökning. I kursen introduceras studenten till akademiskt skrivande samt till vetenskapligt tänkande och arbetssätt. Studenterna introduceras också i
skrivande av yrkesloggbok.

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Engelska 6, Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 1 b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b /1a1+1a2. Eller: Engelska B, Matematik B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A.

Urval

Betyg/Högskoleprov: 50/50 %

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan

Det finns inga ansökningstillfällen

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-03-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)