Perspektiv på förskolläraryrket 7.5 hp

Om kursen

Kursen ger en introduktion till vad förskollärarens yrke innebär och vilka ramar som ligger till grund för arbete med barn i förskola. Förskolläraryrkets villkor studeras ur olika perspektiv, t ex det historiska perspektivet som bidrar till förståelse för förskolans traditioner och idéarv. Efter genomgången kurs skall studenten kunna värdera sina förutsättningar för arbete i förskolan.

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Engelska A, Naturkunskap A och Samhällskunskap A eller Naturkunskap 1 b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet 6a-U) Undantag ges för kravet på Engelska B/Engelska 6.

Urval

Betyg/Högskoleprov: 50/50 %

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan

Det finns inga ansökningstillfällen

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-03-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)