Pedagogiskt ledarskap 22.5 hp

Om kursen

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

45 hp inom utbildningsvetenskaplig kärna 45 hp ämne inklusive 15 hp VFU inom det fritidpedagogiska ämnesområdet 22,5 hp Bild eller motsvarande som krävs inom programmet

Urval

Högskolepoäng

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan

Det finns inga ansökningstillfällen

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-03-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)