Specialpedagogik med inriktning mot fritidshem 7.5 hp

Om kursen

I kursen läggs grunden för det specialpedagogiska forsknings- och verksamhetsfältet där synen på lärande och specialpedagogik behandlas. I denna behandlas några nyckelbegrepp inom det pedagogiska och specialpedagogiska området som exempelvis ”en skola för alla”, inkludering, integrering, exkludering, normalitet, demokrati och delaktighet. I kursen behandlas synen på lärandemiljöer, den sociala situationen, lärarens förhållningssätt och bemötande.

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

60 hp inom Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem.

Urval

Högskolepoäng

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan

Det finns inga ansökningstillfällen

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-03-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)