Pedagogisk dokumentation och utvärdering med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3 7.5 hp

Om kursen

Kursen syftar till att fördjupa kännedomen om pedagogisk dokumentation och utvärdering. I kursen behandlas teorier och metoder för pedagogisk dokumentation och utvärdering. Till detta kopplas tillämpad pedagogisk dokumentation och utvärdering, etiska överväganden och didaktiska perspektiv.

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

UVK 30 hp samt 60 hp ämnesstudier

Urval

Högskolepoäng

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan

Det finns inga ansökningstillfällen

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-03-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)