Herobild

Människa-kultur-religionsprogrammet 180 hp

Hur kan vi i ett land som till stora delar är sekulariserat och i andra avseenden fortfarande är kulturkristet, tillsammans göra oss medvetna om religionernas egenart och till exempel ställa frågor som ifall det är respektfullt att annonsera om extrapris på skinka inför judarnas Chanukka, om det är nödvändigt att förlägga viktiga möten med muslimer som sammanfaller med fredagsbönen, eller om det är lämpligt att kalla buddhister till värnplikt?

Bygg ett samhälle som inkluderar människors olika religioner, kulturer och livsåskådningar

Veganism och djurens utökade rättigheter innebär en form av livsåskådning som utmanar invanda åsikter och traditioner. I vilken grad är vi beredda att ta hänsyn till etiska ställningstaganden när det gäller matproduktionen och olika tillfällen för gemenskap, såsom jul- och påskfirande? 

I ett alltmer mångkulturellt samhälle behövs yrkespersoner med en bred förståelse för människors olika religioner, kulturer och livsåskådningar. Människa-kultur-religionsprogrammet vänder sig till dig som är intresserad av människor utifrån ett helhetsperspektiv.

En kompetens som behövs där människor och kulturer möts

Under utbildningen får du en allmän kompetens att arbeta med människor i både sociala och människovårdande sammanhang och en speciell kompetens att arbeta med kulturmötesfrågor. I en multikulturell värld är det kunskaper som är värdefulla inom de flesta yrken.

Stadigt ökande arbetsmarknad

Med den fördjupade kunskap inom religion och livsåskådning som programmet ger dig är du särskilt lämpad för arbete inom människovårdande och kulturella yrken. Även församlingsarbeten och kommunala och statliga tjänster på exempelvis bibliotek, Migrationsverket eller Arbetsförmedlingen behöver den här typen av kompetens. Utbildningen är även lämplig som komplement för dig som utbildad pedagog, journalist, personalvetare och liknande.

Studera där du är eller här

Programmet ges på distans via ett webbkonferensverktyg som gör att du interaktivt kan följa det allra mesta av programmet via en dator hemifrån. Vid två tillfällen varje termin har vi dock innedagar, vilket betyder att undervisningen sker på plats på campus och att du behöver ta dig till Gävle. Du kan förstås också läsa programmet på plats i Gävle.

Efter programmet finns möjlighet till fördjupade studier inom Masterprogrammet i religionsvetenskap vid högskolan. 

Anmälningsinformation

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet

Urval
Betyg/Högskoleprov: 60/40 %

Ansökan

Start
Studieform
Studietid
Anmälan *
Hösten 2019
Distans
2019 - 2022
Antal platser: 30
Studieort: Gävle
Anmälningskod: HIG-19044
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Helfart
Anmälan:

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Maria Åstrand Swenneke Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-11-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)