Herobild

Socionomprogrammet 210 hp

En socionom arbetar med att stödja utvecklingen av goda livsvillkor för människor och att förebygga och lindra uppkomsten av sociala problem. Det unika med socionomutbildningen är att människan ses som en del i olika sociala system där individen, gruppen och samhället påverkar varandra ömsesidigt.

Teori, praktik och personlig utveckling

I socionomprogrammet strävar vi efter att koppla ihop teori om människan och samhället med praktiska färdigheter och personlig utveckling. Studieuppgifterna bygger på att skapa förståelse för sociala problem och förändringsprocesser i nära anslutning till fältets praktik. Under utbildningen läggs också vikt vid personlig och professionell utveckling genom självreflektion och samverkan med studiekamrater och lärare.

En kompetens som efterfrågas mer och mer

Socionomer arbetar till exempel inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg, kriminal- och missbruksvård eller som kurator inom skola och sjukvård. Socionomer finns också inom privata organisationer som bedriver socialt arbete. Efterfrågan på socionomer är stor, framför allt beroende på kommande pensionsavgångar.

Studieortsbaserad distans

Utbildningen bedrivs på heltid och du ingår i en fast studiegrupp på den ort där du antas. Från och med höstterminen 2018 gäller följande studieorter: Gävle, Bollnäs, Hudiksvall, Söderhamn och Norrtälje. Du förväntas närvara på din studieort 1-2 gånger i veckan samt i genomsnitt 1 gång i veckan närvara vid examinationer på Högskolan i Gävle.

Programmet ger dig också behörighet till studier på avancerad nivå.

Verksamhetsförlagd utbildning - VFU

Socionomprogrammet är en akademisk utbildning där Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är en kurs inom programmet. VFU-kursen är en handledd kurs utanför Högskolan.

Anmälningsinformation

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet + Matematik B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1 b / 1a1+1a2

Urval
Betyg/Högskoleprov: 60/40 %

Ansökan

Start
Studieform
Studietid
Anmälan *
Hösten 2018
Distans
2018 - 2022
Ej öppen *
Antal platser: 12
Studieort: Hudiksvall
Anmälningskod: HIG-19126
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Helfart
Anmälan:
Hösten 2018
Distans
2018 - 2022
Ej öppen *
Antal platser: 12
Studieort: Bollnäs
Anmälningskod: HIG-19125
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Helfart
Anmälan:
Hösten 2018
Distans
2018 - 2022
Ej öppen *
Antal platser: 12
Studieort: Norrtälje
Anmälningskod: HIG-19127
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Helfart
Anmälan:
Hösten 2018
Distans
2018 - 2022
Ej öppen *
Antal platser: 12
Studieort: Söderhamn
Anmälningskod: HIG-19208
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Helfart
Anmälan:
Hösten 2018
Distans
2018 - 2022
Ej öppen *
Antal platser: 24
Studieort: Gävle
Anmälningskod: HIG-19124
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Helfart
Anmälan:

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-10-18
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)