Byggnadsingenjör 180 hp

Skapa framtidens byggande! Världen förändras och vi måste ändra både hur vi tänker kring byggande och hur vi bygger för att kunna skapa ett hållbart samhälle. Du kan vara med och
förändra den byggda miljön genom att plugga till byggnadsingenjör.

Skapa framtidens byggnader

Som byggnadsingenjör är du med och skapar byggnadsverk som ofta består i årtionden framåt. Byggnader som ska hålla både konstruktions- och miljömässigt och dessutom vara energieffektiva och ge ett bra inomhusklimat. Utbildningen har fokus främst på tillämpning och utveckling av känd byggnadsteknik vilket du får lära dig i kurser som husbyggnadsteknik, byggnadsfysik, konstruktionslära, geoteknik, byggnadens energisystem och byggnadens inomhusklimat.

I utbildningen får du också lära dig hur du kan bidra till de globala målen.

Hållbar energi för alla.

Hållbara städer och samhällen.

Bekämpa klimatförändringarna

Förståelse för arkitektens arbete

En byggnad är inte enbart teknik så kurser ges även i sådant som behandlar byggnadens utseende, funktion samt placering det vill säga arkitektur. Programmets arkitekturkurser kommer inte leda till att du blir arkitekt men förhoppningsvis en byggnadsingenjör med förståelse för arkitektens arbetsområden.

Titel - Byggnadsingenjör

Efter utbildningen kan du titulera dig som byggnadsingenjör. Arbetet som Högskoleingenjör är kreativt och ger dig bra möjligheter till personlig utveckling. Som byggnadsingenjör kan du arbeta med ett flertal olika uppgifter.

Exempel på några tänkbara uppgifter och yrkesroller för en byggnadsingenjör kan vara sådant som:

  • Dimensionera och utveckla byggnadens bärande konstruktion utifrån arkitektens idéer.
  • Överföra arkitektens idéer till byggnadsritningar och andra handlingar som behövs för att kunna uppföra en byggnad. Ofta ”byggs” byggnaden upp i 3D ritprogram.
  • Handlägga bygglovsärenden hos kommuner.
  • Arbeta med energifrågor såsom energieffektivering av byggnader.
  • Skapa och konstruera småhus för något småhusföretag och även kanske arbeta som säljare.
  • Besikta och utreda eventuella fel/skador som kan uppkomma i en byggnad.
  • Leda byggprojekt.

Trots att utbildningen är inriktad på det som kallas projektering som innebär att skapa underlag för att kunna bygga så utesluter inte detta att du kan arbeta med själva uppförandet, bygget som exempelvis platschef, arbetsledare eller utsättare.

Jonas

Studentintervju

Sofia Persson, student

Tanken på att få vara med och påverka framtidens byggande när det kommer till projektering, planlösning och effektivisering är något jag verkligen ser fram emot!

Anmälningsinformation

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c. Eller: Fysik B, Kemi A, Matematik D

Urval
Betyg/Högskoleprov: 60/40 %

Under rådande pandemi behöver vi minska antalet fysiska sammankomster. Det innebär att webbkamera kan komma att krävas oavsett vilken utbildning som läses. Det är examinator som avgör om tentamen ska ges med Zoom-övervakning. Du kommer att få information från din lärare om hur just din tentamen ska ges.
Läs mer om tentamen via Zoom under pandemin

Ansökan

Start
Studieform
Studietid
Anmälan *
Hösten 2021
Normal
2021 - 2024
Antal platser: 50
Studieort: Gävle
Anmälningskod: HIG-19100
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Helfart
Anmälan:

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Maria Åstrand Swenneke Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2021-09-20
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)