Sök

Om arbetsplatsen

Högskolan i Gävle har som vision att vara förstahandsvalet för alla som vill göra skillnad. Vi erbjuder ett 60-tal utbildningsprogram och 300 fristående kurser inom humaniora, vård och medicin, samhälls- och naturvetenskap samt teknik. Högskolan i Gävle är en av Sveriges populäraste högskolor utifrån söktrycket. Vi har 16 000 studenter, 750 anställda och ett samlat campus i vackra omgivningar.

Högskolan fokuserar på fyra strategiska forskningsområden - hållbar stadsutveckling, hälsofrämjande arbete, innovativt lärande och intelligent industri.

Vi erbjuder

• möjligheten att doktorera vid ett av Sveriges vackraste lärosäten.

• en obligatorisk individuell studieplan för att stötta din individuella utveckling.

• en arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt Högskolans avtal för doktorandlöner.

• forskarutbildning vid ett lärosäte som aktivt arbetar med frågor som vår gemensamma arbetsmiljö, tydliga arbetsvillkor samt jämställdhet och lika villkor.

Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik söker nu en doktorand i industriell ekonomi med inriktning mot supply chain management. Anställningen är kopplad till det strategiska forskningsområdet intelligent industri. Vi är ett dynamiskt och internationellt team som fokuserar på smarta och hållbara organisationer och försörjningskedjor med fokus på produktion, logistik och innovation.

Arbetsuppgifter

Anställningen avser forskning och utbildning inom industriell ekonomi och är en del i forskningsprojektet Framgångsfaktorer för etablering och uppskalning av lokala livsmedelskedjor (GREENER). Syftet med projektet är att utforska framgångsfaktorer för etablering och uppskalning av lokala livsmedelskedjor i en svensk kontext för olika intressenter. Även om exempel på faktorer som påverkar etablering och uppskalning av lokala livsmedelskedjor finns, råder en stor brist på kunskap inom området. Att fylla detta kunskapsgap skulle underlätta för entreprenörer som vill etablera ny eller expandera befintlig verksamhet och skulle bidra till omställningen av livsmedelssystem.

Främsta arbetsuppgiften kommer att vara att ägna sig åt att genomföra vetenskapliga projekt samt genomgå kurser om minst 90 högskolepoäng. Utbildningen innefattar även att den forskarstuderande skriver en vetenskaplig sammanläggningsavhandling motsvarande 150 högskolepoäng. Den som erhåller utbildningsplatsen kan även få arbeta med undervisning och administrativt arbete omfattande högst 20% av heltid. Sådan tjänstgöring förlänger utbildningstiden i motsvarande omfattning. Den som antas till en utbildningsplats förväntas utföra merparten av sitt arbete i Gävle samt regelbundet delta i akademins aktiviteter såsom seminarier och möten, medan delar av arbetet kan ske på distans.

Arbetsuppgifterna inkluderar viss undervisning i kurser på grund och avancerad nivå. Även vissa administrativa arbetsuppgifter kan förekomma. Anställningen är heltid upp till fem år och arbetsplatsen är Gävle.

Kvalifikationer

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

• avlagt en masterexamen inom industriell ekonomi eller annan inriktning som arbetsgivaren finner likvärdig

• fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

• behärskar engelska i tal och skrift. Goda kunskaper i svenska är meriterande.

Urval

Urvalet av sökande till en utbildningsplats sker på basis av den sammanvägda bedömningen av den sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen. Urvalsproceduren grundar sig på följande kriterier för bedömning av de sökande:

• formell behörighet för att antas till forskarutbildning

• relevans och omfattning av utbildningsbakgrund

• ansökans kvalitet

• kvaliteten i den sökandes uppsatser, examensarbeten eller motsvarande

• erfarenhet av forskningsrelaterat arbete, med avseende på både mängd och innehåll och/eller annan arbetslivserfarenhet av relevans för forskarutbildningen

• kompetens och inriktning i relation till den specifika utbildningsplatsen

• förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning mot bakgrund av inlämnade handlingar, intervju och eventuella arbetsprov/tester

• förmåga att bidra till den vetenskapliga miljö där forskarutbildningen ska äga rum

• omdöme från referenser

Vid tillsättningen ska avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig en utbildning på forskarnivå. Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper och personlig lämplighet.

Information om antagning och anställning

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget.

Om anställningen

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning

Omfattning: Heltid

Antal platser: 1

Plats: Gävle, Gävleborgs län

Övrig information

Högskolan i Gävle eftersträvar en jämn könsfördelning och ett aktivt arbete med lika villkor i alla delar av organisationen.

Inför denna rekrytering har Högskolan i Gävle tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediasäljare och liknande.

Ansökan

Sista ansökningsdag: 31 augusti 2022

Arbetsgivarens referensnummer: HIG-STÖD 2022/210

Ansökan ska innehålla CV, personligt brev och eventuella andra handlingar som du önskar att åberopa.


Ansök


Kontakt

Jakob Nobuoka
Avdelningschef
E-post: jakob.nobuoka@hig.se

Per Hilletofth
Ämnesföreträdare/Professor
Telefon: 0704-978826
E-post: per.hilletofth@hig.se

Facklig(a) företrädare

Maria Savela
Saco-S
Telefon: 026-64 85 00 vxl
E-post: maria.savela@hig.se

Kia Sundberg-Kimhag
Lärarförbundet
Telefon: 026-64 85 00 vxl
E-post: kia.kimhag@hig.se

Lars Borbos
Fackförbundet ST
Telefon: 026-64 85 00 vxl
E-post: lbs@hig.se

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2021-07-08
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)