Sök

Om arbetsplatsen

Högskolan i Gävle har som vision att vara förstahandsvalet för alla som vill göra skillnad. Vi erbjuder ett 60-tal utbildningsprogram och 300 fristående kurser inom humaniora, vård och medicin, samhälls- och naturvetenskap samt teknik. Högskolan i Gävle är en av Sveriges populäraste högskolor utifrån söktrycket. Vi har 16 000 studenter, 750 anställda och ett samlat campus i vackra omgivningar.

Högskolan fokuserar på fyra strategiska forskningsområden - hållbar stadsutveckling, hälsofrämjande arbete, innovativt lärande och intelligent industri.

Vi erbjuder

• möjligheten att arbeta vid ett av Sveriges vackraste lärosäten,

• en arbetsplats med många anställningsförmåner,

• ett lärosäte som aktivt arbetar med frågor som vår gemensamma arbetsmiljö, tydliga arbetsvillkor samt jämställdhet och lika villkor.

Avdelningen för vårdvetenskap arbetar för att stärka såväl forskning i vårdvetenskap som tvärdisciplinär forskning. Vid avdelningen för vårdvetenskap blir du del av ett kollegium med omkring 75 medarbetare. Avdelningen ger sjuksköterske- och specialistsjuksköterskeprogram samt fristående kurser på grund-, avancerad- och forskarnivå.

Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för vårdvetenskap vid Högskolan i Gävle utlyser härmed en tjänst som universitetslektor i vårdvetenskap.

Arbetsuppgifter

I anställningen ingår att bedriva undervisning, forskning, utvecklingsarbete och administration. Inom undervisning ingår i första hand kursansvar, undervisning, handledning och examination av studenter i sjuksköterskeprogrammet och inom specialistsjuksköterskeprogrammen. Utöver detta tillkommer undervisning inom fristående kurser på avdelningen samt relevanta kurser inom vår akademi.

Inom arbetsuppgifterna rörande forskning ingår att etablera forskningssamarbeten utanför och inom Högskolan samt att söka externa forskningsanslag. Enligt lokalt arbetstidsavtal ingår forskning/kompetenstid motsvarande 20% av arbetstid i anställningen. I arbetsuppgifterna ingår även kursutveckling och innehavaren av anställningen förväntas genom sin anställning bidra till utvecklingen av ämnet vårdvetenskap inom såväl undervisning som forskning. Därutöver ingår administrativt arbete, samverkan och internationalisering i anställningen.

Tjänsteställe är Gävle med placering på Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för vårdvetenskap. Inom akademin värnar vi om flexibilitet i arbetet, inom specificerade ramar kan därför såväl arbetstid som utförande av arbete på annan plats än tjänstgöringsort överenskommas utifrån medarbetarens önskemål.

Kvalifikationer

För att vara behörig att anställas som universitetslektor i vårdvetenskap ska den sökande dels ha visat pedagogisk skicklighet, avlagt doktorsexamen inom vårdvetenskap/omvårdnad samt avlagt sjuksköterskeexamen. Det är meriterande med praktisk yrkeserfarenhet som sjuksköterska/specialistsjuksköterska.

Bedömningsgrund för anställning som universitetslektor är även den sökandes:

- Erfarenhet av pedagogisk verksamhet inklusive planering, utförande (undervisning och examination), utvärdering och utveckling av utbildning.

- Nivå av högskolepedagogisk utbildning. Att ha fullgjort kurser som motsvarar minst 10 veckors heltidsstudier, eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper, är ett krav i tjänsten. Bedöms det inte vara tillfullo uppfyllt ska kunskaperna förvärvas i överenskommelse med rekryterande chef.

Vid bedömningen kommer vetenskaplig och pedagogisk skicklighet att värderas lika. Därutöver bedöms graden av samarbetsförmåga, administrativ förmåga samt yrkeserfarenhet. Den sökande ska, med hänsyn till anställningens innehåll och arbetsuppgifter, visa god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska. Högskolan lägger i urvalet stor vikt vid personlig lämplighet.

Vi ser gärna att den sökande bedriver forskning med tvärvetenskaplig ansats och i linje med forskningsprofilen Hälsofrämjande arbetsliv.

För mer information, se Anställningsordning för lärare vid Högskolan i Gävle Dnr HIG-STYR 2019/153.

Om anställningen

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Omfattning: Heltid

Antal platser: 1

Plats: Gävle, Gävleborgs län

Övrig information

Det kan bli aktuellt med provanställning.

För sökande med examina från utländska lärosäten: Auktoriserad översättning till svenska eller engelska av alla dokument måste bifogas, såvida de inte är utformade på norska, danska eller engelska. För mer information om krav på dokument se https://hig.se/Ext/En/University-of-Gavle/Research/Doctoral-education.html

Högskolan i Gävle eftersträvar en jämn könsfördelning och ett aktivt arbete med lika villkor i alla delar av organisationen.

Inför denna rekrytering har Högskolan i Gävle tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediasäljare och liknande.

Ansökan

Sista ansökningsdag: 14 oktober 2022

Arbetsgivarens referensnummer: HIG-STÖD 2022/325

För en fullständig förteckning av vad ansökan ska innehålla; besök vår hemsida: https://hig.se/Ext/Sv/Om-Hogskolan/Arbeta-hos-oss/Ansokan-om-tjanst-som-lektor-eller-professor.html


Ansök


Kontakt

Maria Lindberg
Avdelningschef
Mobiltelefon: 073-689 30 43
E-post: maria.lindberg@hig.se

Facklig(a) företrädare

Maria Savela
Saco-S
Telefon: 026-64 85 00 vxl
E-post: maria.savela@hig.se

Kia Sundberg-Kimhag
Lärarförbundet
Telefon: 026-64 85 00 vxl
E-post: kia.kimhag@hig.se

Lars Borbos
Fackförbundet ST
Telefon: 026-64 85 00 vxl
E-post: lbs@hig.se

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2021-07-08
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)