Professor i pedagogik

Högskolan i Gävle har som vision att vara ledande inom utbildning och forskning för en Hållbar livsmiljö för människan. Det innebär att Högskolan lägger tonvikt på vad framtiden behöver - en hållbar samhällsutveckling som värnar både den miljö människor finns i på sitt arbete och under sin fritid. För oss på Högskolan i Gävle är det därför naturligt att sträva efter en god arbetsmiljö för våra medarbetare och en stimulerande studiemiljö för våra studenter.

Våra forskningsprofiler är Byggd miljö och Hälsofrämjande arbetsliv och vi erbjuder ca 50 utbildningsprogram och 500 kurser inom humaniora, vård och medicin, samhälls- och naturvetenskap samt teknik. Studentantalet är 17 000. På Högskolan arbetar 700 personer - 500 lärare och forskare och 200 inom administrationen.

Vid avdelningen för Utbildningsvetenskap finns ämnena bild- och dramapedagogik, pedagogik och didaktik. Avdelningen ansvarar för fristående kurser och uppdragsutbildningar inom ämnena samt Högskolans lärarutbildningar vilka är förskollärarprogrammet, grundlärarprogrammet (inriktning fritidshem, F- åk 3 och åk 4-6), ämneslärarprogrammet samt den kompletterande pedagogiska utbildningen (KPU). Flera av kurserna och programmen erbjuds både som campus- och distansutbildning. Vid avdelningen bedrivs även forskning genom väletablerade forskningsgrupper. Avdelningen
Utbildningsvetenskap har 60 medarbetare.

För mer information: http://www.hig.se

Arbetsuppgifter:

Arbetsuppgifterna består i att bedriva egen forskning samt att medverka och vara drivande i att utveckla ämnet pedagogik och därmed såväl förnya som stärka den vetenskapliga profilen inom ämnesområdet. I arbetsuppgifterna ingår att söka, leda och organisera forskningsprojekt, handleda studenter och doktorander och arbeta för en utveckling av samarbetet med Högskolans övriga delar. Undervisning på såväl grund- som avancerad nivå ingår, liksom medverkan i kursutveckling och att examinera självständiga arbeten på grund- och avancerad nivå. Att bidra till utbildningsanknytning av forskning och forskningsanknytning av utbildning ses som särskilt angeläget. Likaså förutsätts professorn vara drivande i samarbetet med olika pedagogiska verksamheter inom regionen.

Kvalifikationer:

Behörig att anställas som professor är den med visad och dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Den vetenskapliga skickligheten ska framgå av självständiga forskningsinsatser inom det pedagogiska forskningsfältet. Forskningen ska uppvisa relevans, originalitet och hög vetenskaplig nivå. Den pedagogiska skickligheten ska framgå av dokumentation från undervisning på grund- och avancerad nivå inom området samt av kursutveckling, handledning av doktorander samt examination. Sökande ska ha administrativ erfarenhet, förmåga att samarbeta och intresse av att aktivt medverka i uppbyggnaden av en kreativ miljö där utbildning, samverkan och forskning samspelar och stödjer varandra. I övrigt se Anställningsordning vid Högskolan i Gävle. Den sökande ska, med hänsyn till anställningens innehåll och arbetsuppgifter, visa god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska.

Lika vikt läggs vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet inom det pedagogiska fältet. Stor vikt fästs vid att framgångsrikt ha byggt upp och samverkat med olika nationella och internationella forskningsmiljöer, planerat forskningsprojekt och erhållit medel från externa finansiärer, varit anlitad som granskare, anlitad som utredare, fungerat som handledare av doktorander samt internationell vetenskaplig publicering. Dokumenterad förmåga att samarbete med kollegor och med det omgivande samhället nationellt och internationellt samt uppvisande av administrativ skicklighet är meriterande.

Erfarenhet:

Erfarenhet krävs

Övrigt:

Välkommen med din ansökan till registrator@hig.se eller Registrator, Högskolan i Gävle, Kungsbäcksvägen 47, 801 76 Gävle.

Ansökan skall innefatta nedanstående handlingar vilka bifogas per mejl alternativt skickas i tre exemplar i tre identiska paket per vanlig post:
1. Styrkt meritsammanställning med en förteckning över referenspersoner.
2. Kortfattad redogörelse för vetenskaplig och pedagogisk verksamhet. Av redogörelsen skall framgå vilka undersökningar och resultat samt prestationer i övrigt som enligt den sökandes mening främst bör beaktas vid tillsättningen.
3. Förteckning över de vetenskapliga arbeten som åberopas. Sökande skall ange högst 10 skrifter eller andra arbeten som åberopas i första hand, numrerade enligt publikationslistan.
4. De vetenskapliga arbeten (högst 10) som åberopas i första hand. (Sänds i pappersform i tre exemplar i tre identiska paket).

Högskolan i Gävle eftersträvar etnisk och kulturell mångfald samt en jämn könsfördelning inom samtliga personalkategorier.

Inför denna rekrytering har Högskolan i Gävle tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediasäljare och liknande.

Anställningsform:

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Tillträde: Tillträde snarast enligt överenskommelse. Det kan bli aktuellt med provanställning.
Antal platser: 1

Ansökan:

Sista ansökningsdag: 2017-08-04

Arbetsgivarens referensnummer: HIG-STÖD 2017/146

Upplysningar lämnas av:

Hugo Palmsköld
T.f. chef avdelningen för utbildningsvetenskap
Mobiltelefon: 070-605 10 11

Facklig(a) företrädare
Kia Sundberg-Kimhag
Lärarförbundet
Telefon: 026-64 85 00 vxl
E-post: kia.kimhag@hig.se

Lars Borbos
Fackförbundet ST
Telefon: 026-64 85 00 vxl
E-post: lbs@hig.se

Maria Savela
Saco-S
Telefon: 026-64 85 00 vxl
E-post: maria.savela@hig.se

Tillbaka

Publicerad av: Magnus Angermund Sidansvarig: Maria Sörby Sidan uppdaterades: 2016-12-06
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)