Professor i arbetshälsovetenskap

Högskolan i Gävle har som vision att vara ledande inom utbildning och forskning för en Hållbar livsmiljö för människan. Det innebär att Högskolan lägger tonvikt på vad framtiden behöver – en hållbar samhällsutveckling som värnar både den miljö människor finns i på sitt arbete och under sin fritid.

För oss på HiG är det därför naturligt att sträva efter en god arbetsmiljö för våra medarbetare och en stimulerande studiemiljö för våra studenter.

Våra forskningsprofiler är Byggd miljö och Hälsofrämjande arbetsliv. Högskolan erbjuder mer än 50 olika utbildningsprogram och cirka 500 kurser inom humaniora, samhälls- och naturvetenskap samt teknik. Studentantalet är 14 500. På Högskolan arbetar 700 personer – 500 lärare och forskare samt 200 inom administrationen.

Vid Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap finns tre utbildningsprogram: masters- och forskarutbildningsprogram i arbetshälsovetenskap samt utbildningsprogrammet folkhälsostrateg för hållbar utveckling. Därtill finns kurssamverkan med Mittuniversitetet kring masterprogram i hälsovetenskap samt fristående kurser och uppdragsutbildningar.

Forskningen inom arbetshälsovetenskap ligger på en erkänt hög internationell nivå, och är till en betydande del representerad av det excellenscentrum, Kroppen i arbete – från problem till potential, som Högskolan tilldelades 2009 av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte). Forskningen rör såväl fysiska som psykosociala förhållanden i arbetslivet, och ägnas åt frågor både på individ- och organisatorisk nivå.

Akademin för hälsa och arbetsliv söker nu en professor i arbetshälsovetenskap.

Anställningen är tillsvidare med omfattning heltid. Vi tillämpar oftast provanställning. Tillträde efter överenskommelse. Tjänsteställe är Gävle.

Arbetsuppgifter:

Huvudsakliga arbetsuppgifter är att i samverkan driva utvecklingen av avdelningens utbildnings- och forskningsverksamhet inom arbetshälsovetenskap, särskilt i relation till Högskolans profilering mot Hälsofrämjande arbetsliv.

Anställningen omfattar undervisning (kursutveckling, handledning och examination på grund- och avancerad nivå samt inom forskarutbildning), forskning inom ämnet arbetshälsovetenskap och administration. Den sökande förväntas samverka med andra forskargrupper i Sverige och utomlands, och nyttiggöra sin forskning i samverkan med det regionala arbetslivet. I anställningen ingår även att aktivt bidra till den vetenskapliga miljön vid såväl Högskolan som akademin och avdelningen.

Kvalifikationer:

Behörighetskrav
Behörig att anställas som professor i arbetshälsovetenskap vid Högskolan i Gävle är den som har visat vetenskaplig och pedagogisk skicklighet på professorsnivå inom arbetshälsovetenskap eller motsvarande ämne. Därutöver krävs dokumenterad pedagogisk skicklighet. I övrigt se Anställningsordning vid Högskolan i Gävle. Den sökande ska, med hänsyn till anställningens innehåll och arbetsuppgifter, visa god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och på engelska.

Bedömningsgrunder
Den sökande ska bedriva forskning med hög relevans för hälsa, välbefinnande och prestanda i arbetslivet som tydligt kan knytas till befintlig forskning inom högskolans profil Hälsofrämjande arbetsliv. Vidare krävs att sökanden bedriver forskning med ett brett perspektiv på hälsa i samhället och arbetslivet.

Vid bedömning av de sökande kommer vetenskaplig och pedagogisk skicklighet att ägnas lika stor omsorg.

Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet läggs vikt vid
- bred, djup och aktuell vetenskaplig produktion av relevans för ämnet arbetshälsovetenskap
- dokumenterad erfarenhet av att ha sökt och erhållit externa forskningsmedel
- nationella och internationella forskningssamarbeten

Vid bedömning av pedagogisk skicklighet läggs vikt vid
- erfarenhet av pedagogiskt utvecklingsarbete samt pedagogisk innovationsförmåga
- omfattande erfarenheter av handledning på kandidat, avancerad- och forskarnivå
- handledning av doktorander till disputation
- erfarenhet av initiering, planering och undervisning på kandidat, avancerad- och forskarnivå

Vid bedömning av administrativ skicklighet tas hänsyn till uppdrag och befattningar som kräver administrativ förmåga.

Erfarenhet:

Erfarenhet krävs

Övrigt:

Välkommen med din ansökan senast den 12 februari 2017, märkt med ref nr HIG-STÖD 2016/728.

Ansökan skall innefatta följande handlingar i tre exemplar i tre identiska paket:
1. Styrkt meritsammanställning med en förteckning över referenspersoner.
2. Kortfattad redogörelse för vetenskaplig och pedagogisk verksamhet. Av redogörelsen skall framgå vilka undersökningar och resultat samt prestationer i övrigt som enligt den sökandes mening främst bör beaktas vid tillsättningen.
3. Förteckning över de vetenskapliga arbeten som åberopas. Sökande skall ange högst 10 skrifter eller andra arbeten som åberopas i första hand, numrerade enligt publikationslistan.
4. De vetenskapliga arbeten (högst 10) som åberopas i första hand.
Meriterna skall dokumenteras med vägledning av högskolans bilaga 1 till Anställningsordning för Högskolan Gävle, se: http://www.hig.se/Om-Hogskolan/Arbeta-hos-oss.html

Maila din ansökan till registrator@hig.se eller skicka till Registrator, Högskolan i Gävle, Kungsbäcksvägen 47, 80176 Gävle.

Provanställning kan komma att tillämpas.

Högskolan i Gävle eftersträvar etnisk och kulturell mångfald samt en jämn könsfördelning inom samtliga personalkategorier.

Inför denna rekrytering har Högskolan i Gävle tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediasäljare och liknande.

Anställningsform:

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Antal platser: 1

Ansökan:

Sista ansökningsdag: 2017-02-12

Arbetsgivarens referensnummer: HIG-STÖD 2016/728

Upplysningar lämnas av:

Åsa Vidman
Avdelningschef, avd Arbets- och folkhälsovetenskap
Telefon: 026-64 88 34
E-post: asa.vidman@hig.se

Facklig(a) företrädare
Maria Savela
Saco-S
Telefon: 026-64 85 00 vxl
E-post: maria.savela@hig.se

Lars Borbos
ST
Telefon: 026-64 85 00 vxl
E-post: lbs@hig.se

Kia Sundberg-Kimhag
Lärarförbundet
Telefon: 026-64 85 00 vxl
E-post: kia.kimhag@hig.se

Tillbaka

Publicerad av: Magnus Angermund Sidansvarig: Maria Sörby Sidan uppdaterades: 2016-12-06
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)